Sigurnost podataka

Sigurnost podataka

Svaki KUPAC koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati email poruku na adresu: info@pettita.com


Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuju
IkaRI Obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, Vlasnik Siniša Zuanović / PETTITA.COM u daljnjem tekstu PRODAVATELJ putem Facebook stranica https://www.facebook.com/pettita/ i Instagram stranice https://www.instagram.com/pettitahr/, te preko kontakt e-maila info@pettita.com

Prilikom narudžbe, PRODAVATELJ će od KUPCA zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su:

*ime i prezime,

*adresa,

*telefonski broj

Davanje osobnih podataka je odluka KUPCA. Ako KUPAC ne pruži tražene obavezne informacije, neće biti moguća isporuka naručenih proizvoda.


U koju svrhu PRODAVATELJ  prikuplja i obrađuju osobne podatke?

PRODAVATELJ prikuplja i obrađuju osobne podatke KUPCA u svrhu realizacije narudžbe robe ili usluga, dostave robe KUPCA, te komunikacije s KUPCEM.


S kojim osobama PRODAVATELJ dijeli osobne podatke?

Vaši osobni podaci čuvaju se u prostorijama izdavatelja računa. Prikupljenim podacima pristup ima vlasnik obrta te djelatnici koji obavljaju poslove izdavanja računa i otpreme narudžbi. Svim ostalim osobama uvid u Vaše osobne podatke nije omogućen.

PRODAVATELJ neće dijeliti osobne podatke KUPCA s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to propisi zahtijevaju.

PRODAVATELJ će kada to zahtijeva KUPAC za kupnju proizvoda ili usluga podijeliti osobne podatke KUPCA s:

– Pružateljima usluga distribucije u svrhu isporuku paketa.

Pružatelj usluga distribucije može od KUPCA zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket.

Ako KUPAC odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.


Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja karticama i transakcijskim računom

PRODAVATELJ ni u jednom trenutku ne prikuplja niti obrađuje podatke koje banka uplatitelja proslijedi banci PRODAVATELJA, kao što je broj kartice ili broj računa KUPCA.


Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Rok za čuvanje poslovne dokumentacije s Vašim osobnim podacima je 5 godina. Po isteku toga roka Vaši osobni podaci bit će uništeni.


Pristup i ispravak osobnim podacima

KUPAC može zatražiti i dobiti od PRODAVATELJA cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu info@pettita.com.


Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

KUPAC ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). KUPAC to može učiniti zahtjevom na mail adresu info@pettita.com i podaci će biti izbrisani bez odgađanja.

Iznimka su podaci o KUPCU čija je narudžba još uvijek u procesu izrade/dostave/naplate kada se to iz očitih razloga ne može učiniti, no biti će urađeno odmah po izvršenoj isporuci i uplati naručene robe.


Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@pettita.com ili na broj telefona 099/7 811 811 .


Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, PRODAVATELJ može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na Internet i Facebook stranici.

Shopping Cart (0)

Košarica